Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Bij sportverenigingen zijn veelal volwassenen als vrijwilliger actief. Zij vervullen een groot aantal taken en komen daarbij afhankelijk van hun rol/taken, soms nadrukkelijk in contact met de minderjarige leden van de vereniging. Dit geldt voor bijvoorbeeld trainers, coaches, elftalleiders, maar ook grens- en scheidsrechters, bestuursleden. De minderjarige leden, maar niet alleen zij, verkeren door de setting waarin op een sportclub met elkaar wordt omgegaan, in een afhankelijke positie en zijn daardoor kwetsbaarder voor grensoverschrijdend gedrag.

In de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen hebben NOC*NSF en Centrum Veilige Sport Nederland de Gedragscodes Sport opgesteld, onderverdeeld naar Gedragscodes voor bestuurdersGedragscodes voor trainers/coaches en begeleiders, Gedragscodes voor scheidsrechters en officials en Gedragscodes voor sporters.

Behalve concrete regels over hoe we met elkaar omgaan zitten hierin ook een aantal maatregelen. Een belangrijke preventieve maatregel is bijvoorbeeld aan alle vrijwilligers die actief zijn bij de jeugd of in een bestuursfunctie, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen en deze elke paar jaar te laten vernieuwen. Maar ook actief preventiebeleid, communicatie, aansprekend handelen, een vertrouwenscontactpersoon instellen die in voorkomende gevallen als eerste kan worden benaderd. En ook, heel praktisch, met alle nieuwe vrijwilligers een aanstellingsgesprek houden waarin behalve wederzijdse kennismaking ook de regels en het preventiebeleid worden besproken.

RESPECT

Afgelopen jaren had VAKO vanuit het RESPECT-traject al een stelsel van regels voor gedrag met vele afspraken en contracten voor spelers, maar echt levend was dit geheel niet. Daarom dat eerder dit jaar is besloten het beleid uit die jaren te actualiseren.

Deze actualisatie is inmiddels afgerond en door het bestuur en de jeugdcommissie omarmd. Concreet betekent dit dat:

Voor iedereen op het De Fielliettaz Goethart-sportpark de omgangsregels gelden. Deze worden (binnenkort) middels enkele grote borden gecommuniceerd en staan ook op de VAKO-site.

Daarnaast is er een geactualiseerde gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders van de VAKO-jeugd. Deze omvat onder meer afspraken over omgang met elkaar, ongewenst gedrag, alcohol- en drugsgebruik. Deze regels zijn op de VAKO-site gepubliceerd en worden in een kennismakingsgesprek van een clubvertegenwoordiger en de nieuwe vrijwilliger ook besproken.

Alle vrijwilligers die actief zijn bij de VAKO-jeugd in de rol van trainer, coach of elftalleider wordt een VOG gevraagd. Deze kan VAKO voor de vrijwilligers kosteloos aanvragen. De vrijwilliger dient deze na ontvangst in te leveren om in de functie ook daadwerkelijk actief te kunnen zijn.

Alle vrijwilligers worden door VAKO lid gemaakt van de KNVB en vallen daarmee voortaan ook onder het tuchtrecht van deze sportbond.

De al bestaande vertrouwenscontactpersoon is door het VAKO-bestuur bekrachtigd in haar functie. Voortaan zal zij eenmaal per jaar minimaal te gast zijn in het VAKO-bestuur en mogelijk ook de VAKO Jeugdcommissie om daar verslag te doen van de activiteiten in de periode sinds het vorige contact. Daarbij treedt de vertrouwenscontactpersoon ook nadrukkelijker op als contactpersoon en eventueel intermediair. Bovendien heeft de vertrouwenscontactpersoon namens VAKO toegang tot het Register met ontuchtplegers zoals dat door het Centrum veilige sport Nederland wordt bijgehouden.

Meer dan respect, meer dan papier

Met het uitwerken van dit beleid is het preventiebeleid van VAKO inzake het creëren van een veilig sportklimaat voor alle jeugdleden, in elk geval op papier goed uitgewerkt. Maar preventiebeleid moet geen papier zijn, het is een oproep aan iedereen in de club om ongewenst gedrag te signaleren en te melden en zo samen te werken aan een echt veilig sportklimaat. Voor ons zelf, voor onze club maar vooral voor onze jonge sporters.

Belangrijk is ook dat VAKO met deze update en het streven naar een veilig sportklimaat weer voldoet aan de eisen zoals gesteld door het minister van Veiligheid en Justitie, om als vereniging van vrijwilligers in aanmerking te komen voor het gratis aanvragen van VOG-verklaringen voor alle vrijwilligers. Deze goedkeuring is voorwaardelijk om de controle op een VOG die zo’n belangrijke preventieve maatregel is, effectief te kunnen aanhouden als vereniging.

Het volledige beleid en bijbehorende informatie is te vinden op de volgende pagina's op deze site:

Omgangsregels
Gedragscode trainers/coaches/begeleiders jeugd
Aannamebeleid trainers/coaches/begeleiders jeugd
Vertrouwenscontactpersoon

VAKO-bestuur
Juli 2020 

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!